jan. 22, 2018

Generalforsamling torsdag 8.februar kl 18:30


Styret har gleden av å innkalle til generalforsamling torsdag 8.februar klokka 18:30, i vårt faste spillelokale i Vansjø Båtforening.

Ifølge lovene (her) behandles følgende saker på generalforsamling:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent for møtet
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Styrets årsberetning
·         Turneringsleders beretning om klubbens sjakkaktiviteter

·         Ungdomsleders beretning om barn - og ungdomsjakken i klubbens regi

6. Regnskap ved kasserer
7. Fastsettelse av kontingent
8. Innkomne forslag

9. Valg

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 1-en-uke før møtet. Etter denne tid kan bare et forslag behandles dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer vedtar dette.

 

Postet av: thomasw


Neste side: Klubbinformasjon