jan. 1, 2020

Generalforsamling 2020 torsdag 16.januar kl 18:30


Generalforsamlingen avholdes torsdag 16.januar kl 18:30
 
Styret har gleden av å innkalle til årets generalforsamling i vårt spillelokale i Vansjø Båtforening.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 1- en - uke før årsmøte. Etter denne fristen kan bare et forslag behandles dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer vedtar dette.
 
Det vil bli enkel bevertning og en lyn turnering når vi er ferdige.
 
Vel møtt!
 
Med ønske om ett godt nyttår fra styret.
Postet av: thomasw


Neste side: Klubbinformasjon