Æresmedlemmer

Andreas Guldbrandsen 1906 - †1989

 • Norgesmester (1931)
 • Norgesmester i lyn sjakk (1938)
 • Norgesrekord i blind simultan (12 partier i 1931)
 • Fremragende simultanspiller.
 • Oppgave og studiekomponist.
 • Forfatter av ”Tårnet i sjakk”
 • Styremedlem i Norsk Sjakkforbund.
 • Tegner og amatørkunstner (Spesialitet: sjakkmotiver)
 • Klubbmester flere ganger, det siste ble vunnet i 1977.
 • Den største sjakkspiller Moss har fostret.
 • Æresmedlemsskapet er et tegn på, og takk for, lang og tro tjeneste for Moss Schakklub.

Arne Andersen 1921 - †1987

 • Innehaver av Norges Sjakkforbunds høyeste utmerkelse, Gullnåla. Den fikk han for langvarig og stor innsats i sjakkarbeidet på forbunds – krets – klubbplan.
 • Pioner med hensyn til skolesjakk arbeidet, var med å starte skolesjakken sentralt og på lokalt plan på 60 tallet.
 • Sentralt i Norges Sjakk Ungdom som kasserer i mange år.
 • Det betyd at Moss Schakklub var tidlig ute med å utvikle ungdomsarbeid.
 • Var formann i klubben i flere år, og han var også en god turneringsleder.
 • Aldri nei i Arnes munn når det var snakk om å ta på seg en oppgave for klubben.
 • Stod på for sjakken i 51 år.
 • Æresmedlemsskapet er et tegn på, og takk for, lang og tro tjeneste for Moss schakklub.

Ludvig Czilling 1937 - †2000

 • Født i Ungarn i 1937, og kom til Norge i 1956.
 • Jobbet på Moss Glassverk i 1967 som maskiningeniør.
 • Sittet i styret i alle år, bekledd alle verv i klubben.
 • I flere perioder vært med i Østfold Sjakkrets Ungdom og satt også en periode i Norges Sjakkforbund.
 • Med i styret i Østfold Sjakkrets som formann og sekretær.
 • Takket være Ludvig det ble fart i skolesjakken i Østfold og ikke minst i Moss, hvor det ble drevet sjakk på alle skoler i Moss på 70-80 tallet.
 • Er også tildelt NSSUs heders diplom for flerårig innsats innen organisasjonen.
 • Æresmedlemsskapet er et tegn på, og takk for, lang og tro tjeneste for Moss schakklub.

Erik Lind Pedersen 1937 - †2021

 • Født i Danmark, og meldte seg inn i Moss Schakklub i 1968.
 • Hatt alle verv i sjakklubben, de fleste som kasserer.
 • Spiller også postsjakk.
 • Tildelt hedersdiplom NSSUs (nå USF) hedersdiplom.
 • I mange år leder av Moss Schakklubs Ungdom.
 • Var med på å utvikle skolesjakken i Østfold og Moss.
 • Var med på å arrangere den første og eneste internasjonale juniorturnering som er spilt i Moss.
 • Æresmedlemsskapet er et tegn på, og takk for, lang og tro tjeneste for Moss Schakklub.

Lars Onstad 1955 - †2019

 • Medlem av klubben siden 1969
 • Har hatt de viktigste vervene i klubben flere ganger, som leder, sekretær og kasserer.
 • Var primus motor for gjennomføringen av Landsturneringen i 2006 i Mossehallen, og ble æresmedlem etter denne innsatsen.
 • Klubbmester 5 ganger.
 • Drev i noen år med skolesjakk på Melløs skole.
 • Æresmedlemsskapet er et tegn på, og takk for, lang og tro tjeneste for Moss Schakklub.

Jahn Spillum (Hansen) 1945 - †2018

 • Egentlig trønder som ble sjakkspiller i Moss via Eidsvold. Var også innom Ski noen år
 • Har vært leder i klubben fem ganger i perioden 1970 – 2005. Klubbens yngste formann i sin tid
 • Leder av Østfold Sjakkrets tre ganger etter å ha reorganisert kretsen to ganger
 • Dro i gang populære turneringer som Vansjøsjakken og Lyn karusellen med Maratonlyn
 • Vært en solid lagspiller, og ivrig og god GP-spiller
 • På eldre dager startet han kafesjakken på Halina og Finbakeriet
 • Klubbmester i langsjakk 4 ganger, i hurtigsjakk 12 ganger og i lynsjakk 8 ganger
 • En ildsjel som har lagt stor vekt på det sosiale i klubben

Espen Lofstad Andersen 1964

 • Aktiv i barne- og ungomssjakken i MSK siden 1980-tallet.
 • Har vært formann i klubben to ganger.
 • Har ledet hovedkomiteen under Landsturneringene Moss SK arrangerte i 2006 og 2018.
 • Tildelt Norges Sjakkforbunds hederstegn i gull.
 • Leder av Ungdommens Sjakkforbund to ganger
 • Tildelt UFSs hederstegn i gull.
 • Forbundsdommer.
 • Dommer under sjakk-OL i Tromsø i 2014